TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM

LIÊN HIỆP KHOA HỌC ĐỊA CHẤT

KIỂM ĐỊNH NỀN MÓNG XÂY DỰNG SÀI GÒN

Giới thiệu

LIÊN HIỆP KHOA HỌC ĐỊA CHẤT - KIỂM ĐỊNH NỀN MÓNG - XÂY DỰNG - SÀI GÒN (SAIGON UNION) được thành lập theo quyết định số 124/2006 QĐ/THĐC ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Tổng Hội Địa Chất Việt Nam; được Bộ Khoa Học và Công Nghệ cấp chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học số A - 067 ngày 01 tháng 12 năm 2006; được quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng số 565/QĐ - BXD ngày 31 tháng 12 năm 2009 công nhận khả năng thực hiện các phép thử cho Phòng Thí Nghiệm Kiểm Định Xây Dựng, mã số LAS - XD 498.
CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ:
Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới trong các lĩnh vực địa chất, địa chất thủy văn, đo đạc địa hình, thực hiện các giải pháp xử lý nền móng, xử lý mội trường ( rắn-lỏng-khí).
Khảo sát, thiết kế, tư vấn, thẩm định xây dựng - dân dụng - giao thông, quan trắc biến dạng lún, xác định nguyên nhân sự cố công trình.
Nghiên cứu, giám định chất lượng đá quý, nguyên cứu thị trường du lịch địa chất, nghiên cứu-thử nghiệm-gia công và cung cấp các máy móc thiết bị thí nghiệm.
Dịch vụ KH & CN: tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát công trình, khảo sát thăm dò tài nguyên thiên nhiên, các mỏ vật liệu, nước khoáng, nước ngầm, thủy lợi, nhiệt điện và thủy điện.
Ứng dụng các công nghệ mới và tiên tiến cho vật liệu xây dựng và các giải pháp xử lý công trình trên nền đất yếu, thí nghiệm biến dạng nhỏ ( PIT), thí nghiệm biến dạng lớn ( PDA).
Lập chi phí đền bù, giải tỏa mặt bằng, thí nghiệm vật liệu xây dựng, vật liệu kim loại, nén tải tĩnh cọc, đánh giá chất lượng cọc khoan nhồi, kiểm tra vật liệu không phá hủy (NDT), thí nghiệm tuyển và làm giàu quặng.
Thông tin, chuyển giao công nghệ và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực nghiên cứu trên.