TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM

LIÊN HIỆP KHOA HỌC ĐỊA CHẤT

KIỂM ĐỊNH NỀN MÓNG XÂY DỰNG SÀI GÒN

Thư ngỏ!

Liên Hiệp Sài Gòn là một trung tâm chuyên nghiên cứu và thực hiện công tác tư vấn, thiết kế thí nghiệm thẩm định về chất lượng vật liệu, chất lượng công trình cho tất cả các công trình xây dựng trong và ngoài nước. Số mệnh của Liên Hiệp là “ góp phần nâng cao chất lượng công trình” bằng các phương pháp thử nghiệm hiện đại.

Xem thêm

Giới thiệu

Nhằm thực hiện hóa sứ mệnh của mình, Liên Hiệp Sài Gòn đã không ngừng nổ lực trong việc nghiên cứu, tìm tòi các phương pháp thử nghiệm tại Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế để áp dụng một cách phù hợp cho môi trường xây dựng tại Việt Nam. Liên Hiệp Sài Gòn đã được cấp chứng nhận ISO 9001:2008 của tổ chức TQCSI (một tổ chức chứng nhận của Úc ).

Xem thêm