TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM

LIÊN HIỆP KHOA HỌC ĐỊA CHẤT

KIỂM ĐỊNH NỀN MÓNG XÂY DỰNG SÀI GÒN

Kiểm định chất lượng nền móng

Có thể nhận thấy rằng, hầu hết các sự cố công trình xảy ra đều do vấn đề chất lượng nền móng công trình. Nếu việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng nền móng công trình không tốt, không phát hiện kịp thời các sai sót thì khi thi công công trình sẽ xảy ra các hiện tượng nứt, lún, võng, nghiêng đối với công trình xây dựng.

- Phần móng công trình chiếm tỷ trọng rất lớn từ 10% đến 30% nên việc đảm bảo chất lượng móng là yêu cầu tối quan trọng trong việc thi công.

Kiểm định chất lượng công trình móng là phải đưa ra được các bước thực hiện, công nghệ sử dụng để kiểm tra và đánh giá cùng với các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng.

- Trong quá trình thi công xây dựng móng quy trình kiểm tra đánh giá chất lượng, nghiệm thu công trình yêu cầu cao hơn các phần khác. Các giai đoạn nghiệm thu phần móng:

- Giai đoạn gia cố nền:
+ Móng nông: Sau khi nghiệm thu xong phần nền đảm bảo các tiêu chuẩn thì mới thực hiện các bước thi công tiếp theo như đổ bêtông lót; công tác coppha; cốt thép...
+ Các phương pháp gia cố nền: thi công xong cọc cát, đệm cát, cọc tre... thì phải thực hiện nén thử tại hiện trường đảm bảocường độ nền theo  quy định của thiết kế mới cho thi công các giai đoạn tiếp theo.
+ Cọc bê tông cốt thép chế tạo sẵn: thực hiện xong và có kết quả của các cọc thí nghiệm mới thực hiện thi công cọc đại trà. Saukhi nghiệm thu xong tất cả các cọc đảm bảo chất lượng mới triển khai các bước tiếp theo.
+ Cọc khoan nhồi: Các cọc sau khi thi công và làm xong các thí nghiệm mới tổ chức nghiệm thu cọc đạt chất lượng tiến hành thicông đài, giằng.
- Giai đoạn thi công đài, giằng: Sau khi nghiệm thu xong phần gia cố nền đạt tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. Tiến hành thi côngđài, giằng và thực hiện nghiệm thu.
Muốn thi công các giai đoạn tiếp theo thì phần móng công trình phải được nghiệm thu đảm bảo chất lượng, phù hợp với các tiêuchuẩn thi công và nghiệm thu.
Vì vậy công tác kiểm định chất lượng móng công trình có vai trò hết sức quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và sự an toàn của toàn bộ công trình xây dựng.