TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM

LIÊN HIỆP KHOA HỌC ĐỊA CHẤT

KIỂM ĐỊNH NỀN MÓNG XÂY DỰNG SÀI GÒN

Ngân hàng Á Châu


CĐT: Ngân Hàng Á Châu

Tòa nhà cao ốc văn phòng của Ngân hàng Á Châu nằm tại số 444A – 446 đường Cách mạng tháng 8, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh