TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM

LIÊN HIỆP KHOA HỌC ĐỊA CHẤT

KIỂM ĐỊNH NỀN MÓNG XÂY DỰNG SÀI GÒN

Khu Tái Định Cư Phú Mỹ 2


Địa điểm: Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM
- Thời gian thực hiện dự án: 2011-2014
- Diện tích khu đất: 2.2 ha
- Mật độ xây dựng: 60%
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 98.800 m2
- Hệ số sử dụng đất: 5 lần
- Quy mô công trình: 23-28 Tầng + 1 hầm
- Số lượng căn hộ (dự kiến): 1008 căn hộ